بانوان موفق، سفیر فیلفیل

بانوان موفق، سفیر فیلفیل

1402/07/15 1

در ابتدا لازم به ذکر است پیرو صلاحیت موسس و مدیریت محترم شرکت راین نیلی که با اقتدار کامل از بانوان حرفه‌ای و قدرتمند برای افتتاح این شرکت دعوت به همکاری نمودند.
مجموعه فیلفیل، حامی بانوان خلاق است.
بانوانی خود ساخته که به دنبال شکوفایی استعدادهای خود هستند.
بانوانی ریسک پذیر که از شکست نمی‌ترسند، چرا که خواهان دستیابی به موفقیت‌های بزرگ هستند.
بانوانی که اهداف حاضر در این مجموعه را جهت می‌بخشند و با تجسم خلاقانه، نوآوری را به ارمغان می‌آورند و برای اهداف خود پیروزمندانه تلاش می‌کنند.
بانوان توانمند مجموعه فیلفیل، کسب و کارهای جدید و نوآورانه را به جریان اصلی هدایت می‌کنند؛ باورهای گذشته را می‌شکنند و راه را برای مشاغل تحت مالکیت بانوان هموار می‌کنند.